دانلود زیرنویس فارسی انیمه One Punch Man
زیرنویس فارسی

دانلود زیرنویس فارسی انیمه One Punch Man

در دنیای موجودات فوق بشری، سایتاما یک قهرمان منحصر به فرد است، او می تواند با یک مشت دشمنان را شکست دهد. اما از آنجایی که فقط یک قهرمان در دنیایی پر از آنها است، زندگی او پوچ و پوچ است: او از هیچکس احترام نمی گیرد، نسبت به همه چیز نگرش آرام نشان می دهد و در بیشتر موارد، زندگی قهرمان کلی خود را بیهوده می بیند... بدتر از همه، او به دلیل تمرینات شدید موهای خود را از دست داد. اینها ماجراهای یک قهرمان معمولی و در عین حال خارق العاده است.

زیرنویس فارسی کامل اضافه شد