دانلود زیرنویس فارسی انیمه Attack on Titan

جهان پسا آخرالزمانی که در آن بقایای بشریت دیوار پشت زندگی می کنند محافظت از آنها در انسان نما غول تیتا ، حمله بر روی تیتان زیر شخصیت ارن ییگر، همراه با دوستان میکاسا اکرمن و آرمین آرلرت. هنگامی که یک تایتان عظیم دیوار شهر محل زندگی خود را می شکند، تیتان ها شهر را ویران می کنند و مادر ارن را می کشند. حمله به تایتان، سفر ارن را با گروه تحقیق نشان می دهد، در حالی که آنها در حال تحقیق در مورد منشا و تاریخ آنها، با تایتان ها مبارزه می کنند.

زیرنویس فارسی قسمت 29 فصل 4 اضافه شد